Aflatoksiner i risikoprodukter – kontrolresultater 2014

2014

Dette projekt skal undersøge produkter, som ikke er omfattet af de gældende importrestriktioner eller skærpet EU kontrol (Forordning 1152/2009, Forordning 91/2013 og Forordning 669/2009). I nærværende rapport rapporteres resultater af 13 stikprøver (inklusive delprøver) af partier, som er udtaget landsdækkende af fødevareafdelingerne fra den 30. september til og med den 6. november 2014 hos importører.