Import restriktionsprøver (1152/2009 og 669/2009) for 2014 Aflatoksin B1, B2, G1 og G2

2014

Dette projekt omfatter EU’s importrestriktioner og skærpet EU kontrol (Forordning 1152/2009, Forordning 91/2013 og Forordning 669/2009). Analyserne blev foretaget af fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted, sektion for fødevarekemi, ved brug af en analysemetode med oprensning på immunoaffinitets kolonne samt kvantificering på HPLC.