Metaller i fisk og fiskevarer - Import 2014

2014

Der er analyseret for cadmium, bly og kviksølv i importeret akvakultur.