Metaller i tang 2014

2014

Der er analyseret prøver af forskellige tangtyper for uorganisk arsen, total arsen, bly, cadmium, kviksølv og iod.