Ochratoksin A i ikke animalske fødevarer (ikke korn) – kon-trolresultater 2014

2014

I nærværende rapport rapporteres resultater af 27 prøver, som er udtaget landsdækkende af fødevareafdelingerne fra den 28.juli til og med den 9. december 2014 hos importører og engroshandelen.