Metaller i akvakultur - Import 2015

2015

Der er analyseret for kobber, cadmium, bly, kviksølv og zink i importeret akvakultur.