Metaller i fisk og fiskevarer fra Grønland 2015

2015

Der er analyseret prøver for bly, cadmium og kviksølv i rejer (pillede og skal-rejer), krabber, hellefisk, torsk, stenbiderrogn og rødfisk fra Grønland.