Metaller i fisk og fiskevarer - Import 2. halvår 2016

2016

Der er i 2. halvår af 2016 udført analyser i importeret fisk og fiskevarer for bly, cadmium og kviksølv.