Metaller i honning 2016

2016

I 10 danske honningprøver er der udført analyser for cadmium, bly og kviksølv. Der er endvidere analyseret for kobber og zink som overvågningselementer.