Sporelementer i udenlandsk akvakultur 2016

2016

Der er udført analyser for cadmium, bly og kviksølv i importeret akvakultur. Der er endvidere analyseret for kobber og zink som overvågningselementer.