Metaller i animalske produkter 2017

2017

Der er analyseret prøver for bly, cadmium og kviksølv i animalske produkter. Der er endvidere analyseret for kobber og zink som overvågningselementer.