Metaller i fisk og fiskevarer fra Grønland 2017

2017

Der er analyseret prøver for bly, cadmium, kviksølv, arsen og uorganisk arsen i rejer (pillede og skal-rejer), krabber, hellefisk, torsk, stenbiderrogn, makrel, sild og rødfisk fra Grønland.