Metaller i fisk og fiskevarer - Import 2017

2017

Der er analyseret prøver af importerede fisk og fiskevarer for bly, cadmium og kviksølv.