Metaller i forskellige fødevarer 2017

2017

Der er analyseret for elementerne bly, cadmium, kviksølv, total arsen, uorganisk arsen, kobber, chrom, zink, nikkel og mangan i forskellige fødevaretyper.