Metaller i muslinger og østers i Danmark 2017

2017

Der er analyseret 12 prøver af muslinger og østers for cadmium, bly og kviksølv.