Sporelementer i dansk akvakultur 2017

2017

Der er analyseret prøver af danske ørreder for indhold af bly, cadmium, kviksølv, kobber, zink og selen.