Metaller i dansk akvakultur 2018

2018

I 2018 er der analyseret fem prøver af danske ørreder for indhold af bly, cadmium, kviksølv, kobber, zink og selen.