Metaller i forskellige fødevarer 2018

2018

Der er analyseret for elementerne bly, cadmium, kviksølv, total arsen, kobber, chrom, zink, nikkel, mangan samt uorganisk arsen og iod.