Metaller i honning 2018

2018

I otte honningprøver er der udført analyser for cadmium, bly, kviksølv, kobber og zink.