Metaller i importeret fisk 2018

2018

Der er analyseret prøver for bly, cadmium og kviksølv i importeret fisk.