Metaller i udenlandsk akvakultur 2018

2018

Der er udført analyser for cadmium, bly, kviksølv, kobber og zink i udenlandsk akvakultur.