Restkoncentrationer 2018 i æg

2018

I 2018 blev i alt 209 prøver af æg undersøgt for forskellige stoffer. Der blev gjort et enkelt fund af fodertilsætningsstoffet salinomycin i æg, som skyldtes en fejl i produktionen på foderfabrikken.