Restkoncentrationer 2018 i akvakultur

2018

I 2018 blev i alt 379 prøver af akvakultur undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.