Restkoncentrationer 2018 i får og geder

2018

I 2018 blev i alt 43 prøver fra får og geder undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev fundet ét tilfælde af overskridelse af grænseværdien for kobber i fårelever.