Restkoncentrationer 2018 i fjerkræ

2018

I 2018 blev i alt 820 prøver af fjerkræ undersøgt for forskellige stoffer. Der blev fundet overskridelse af grænseværdien for kobber i 3 prøver fra fjerkræ.