Restkoncentrationer 2018 i vildtlevende vildt

2018

I 2018 blev der undersøgt 17 prøver af vildlevende vildt for rester af kemiske grundstoffer (stofgruppe B3c) og andre forbudte stoffer (stofgruppe b3f). Der blev fundet rester af kobber i 13 prøver fra vildtlevende vildt.