Slutrapport tilsætningsstoffer 2018

2018

Projektets formål er at kontrollere og overvåge indholdet af tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked.

I 2018 blev der konstateret én eller flere fejl i 16% af de analyserede prøver. De fleste fejl omhandlede fejl i dansk deklaration, fejl i deklaration af konserveringsstoffer, farvestoffer, allergenmærkning og farvestofmærkning (azofarvestoffer). Der var 14 tilfælde, hvor grænseværdien blev overskredet, og 27 tilfælde af ulovlig anvendelse.