Metaller i forskellige fødevarer 2019

2019

Der er analyseret for elementerne bly, cadmium, kviksølv, total arsen, kobber, chrom, zink, nikkel, mangan og uorganisk arsen.