Metaller i honning 2019

2019

Der er udført analyser i honning for cadmium, bly og kviksølv samt kobber og zink.