Slutrapport tilsætningsstoffer 2019

2019

Projektets formål er at kontrollere og overvåge indhold af tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked.

I 2019 blev der konstateret én eller flere fejl i 10% af de analyserede prøver. De fleste fejl omhandlede fejl i deklaration af farvestoffer og farvestofmærkning (azofarvestoffer). Der var 11 tilfælde, hvor grænseværdien blev overskredet, og 19 tilfælde af ulovlig anvendelse.