Antibiotikaresistens i blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger 2020

2020

Projektnr.: 4122, 4332, 4017

Formål og baggrund

I 2020 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, enterokokker i kyllinger samt E. coli i kvæg, svin og kyllinger.

E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre den procentvise forekomst af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudviklingen hos bakterierne.

I Danmark er forekomsten af campylobacter i kyllinger hyppigst i sensommeren. For at overvåge resistensforekomsten i campylobacter udtages prøverne herfor primært i sensommeren. Antal prøver, der er positive for campylobacter kan derfor ikke anvendes som et udtryk for en gennemsnitlig forekomst.

Resultater

691 blindtarmsprøver fra kyllinger og 158 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf hhv. 205 (30%) og 134 (85%) af prøverne var positive. Ydermere blev 289 blindtarmsprøver fra kyllinger, 158 blindtarmsprøver fra kvæg samt 189 blindtarmsprøver fra svin analyseret for E. coli, hvoraf hhv 281 (97%), 154 (97%) og 185 (98%) af prøverne var positive.

Endeligt, blev 289 blindtarmsprøver fra kyllinger analyseret for enterokokker, hvoraf 281 (97%) af prøverne var positive.

Billedet viser antal prøver analyseret for campylobacter, E. coli og enterokokker

Multiresis​tens

Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.

5 ud af 9 resistente E. coli isolater og 5 ud af 30 resistente campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Den hyppigste resistenstype i blindtarmsprøver fra kvæg var overfor ciprofloxacin og nalidixansyre.

Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier i blindtarmsprøver fra kvæg.

43 ud af 89 resistente E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra svin viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Den hyppigste resistenstype i blindtarmsprøver fra svin var overfor sulphamethoxzol og tetracyklin.

Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier i blindtarmsprøver fra svin

25 ud af 72 resistente E. coli isolater og 52 ud af 68 resistente campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Den hyppigste resistenstype i blindtarmsprøver fra kvæg var overfor ciprofloxacin, nalidixansyre og ampicillin.

Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier i blindtarmsprøver fra kyllinger