ESC- og CPE-producerende E. coli i kød af fjerkræ, svin og kvæg 2020

2020

Projektnr.: 4311, 5043, 5178, 5166

Formål og baggrund

Dette er et kortlægningsprojektet som bidrager til resistensovervågning i EU. Prøverne undersøges for ESC/CPE producerende E. coli. E. coli med denne resistenstype er specielt uønskede, da de er resistente over for antibiotika, som er særligt kritiske til behandling af humane infektioner.

Resultat

Oversigt over antal af prøver analyseret for ESC-producerende E. coli i 2020 fordelt på blindtarmsprøver fra kyllinger og kyllingekød samt resultaterne af analyserne.

Billedet viser antal af prøver analyseret for ESC-producerende E. coli i 2020 fordelt på blindtarmsprøver fra kyllinger og kyllingekød samt resultaterne af analyserne (positiv eller negativ). Der er udtaget flest prøver i dansk kyllingekød.

Oversigt over den procentvise forekomst af ESC-producerende E. coli i 2020 fordelt på blindtarmsprøver fra kyllinger og kyllingekød.

Billedet viser den procentvise forekomst af ESC-producerende E. coli i 2020 fordelt på blindtarmsprøver fra kyllinger og kyllingekød.

Der blev ikke påvist CPE-producerende E. coli, hverken i dansk eller importeret kød.