Fluorerede organiske stoffer i pap og papir fødevarekontaktmaterialer (2019)

2020

Formålet med dette projekt er dels at undersøge tilstedeværelsen i materialerne og migrationen til fødevarer af enkelte PFAS stoffer og dels at undersøge indholdet af totalt organisk fluor i materialer.

I alt 24 prøver (heraf fire forme med muffins) af pap og papir fødevarekontaktmaterialer blev analyseret for specifikke fluorerede organiske stoffer samt totalt organisk fluor (TOF). Fire muffins blev analyseret for specifikke fluorerede organiske stoffer.