Mineraloliekulbrinter i fødevarer 2020

2020

I alt 26 prøver (vegetabilske olier, ris, pasta, bulgur og couscous) blev analyseret for MOSH og MOAH.

Mineraloliekulbrinter kan havne i vores fødevarer fra flere forskellige kilder. De kan eksempelvis stamme fra miljøforureninger, smøreolier brugt i produktionen af fødevarer eller fra fødevarekontaktmaterialer (FKM), fx sisalsække, genbrugspap og -papir. Formålet med dette projekt er at måle indhold af mættede mineraloliekulbrinter (MOSH) og aromatiske mineraloliekulbrinter (MOAH) i udvalgte tørre fødevarer og vegetabilske olier.