Pakkemateriale i foder 2020

2020

Fødevarestyrelsen har i 2020 udtaget 6 prøver af foder til analyse for pakkemateriale.