Primære aromatiske aminer (PAA) i printede fødevarekontaktmaterialer (FKM) af pap og papir (2020)

2020

Formålet med dette projekt er at undersøge afsmitningen af primære aromatiske aminer (PAA) fra printede
fødevarekontaktmaterialer (FKM) af pap og papir.

I alt 30 prøver (24 sugerør og 6 kopper) af printet pap og papir blev analyseret for primære aromatiske aminer (PAA). Der blev i alt analyseret for 22 specifikke PAA’er. Alle prøver overholder krav om afsmitning af
PAA fra printede fødevarekontaktmaterialer (FKM) af pap og papir.