Restkoncentrationer 2020 i akvakultur

2020

I 2020 blev i alt 319 prøver af akvakultur undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.