Restkoncentrationer 2020 i får og geder

2020

I 2020 blev i alt 59 prøver fra får og geder undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev fundet ét tilfælde af overskridelse af grænseværdien for cadmium hos et får.