Restkoncentrationer 2020 i fjerkræ

2020

I 2020 blev i alt 783 prøver af fjerkræ undersøgt for forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.