Restkoncentrationer 2020 i heste

2020

I 2020 blev i alt 66 prøver af heste undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser
af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer i nogle af prøverne.