Restkoncentrationer 2020 i honning

2020

I 2020 blev i alt 91 prøver af honning undersøgt for forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.