Restkoncentrationer 2020 i kvæg

2020

I 2020 blev i alt 1977 prøver af kvæg undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.