Restkoncentrationer 2020 i vildtlevende vildt

2020

I 2020 blev der undersøgt 11 prøver af vildlevende vildt for rester af kemiske grundstoffer (stofgruppe B3c) og andre forbudte stoffer (stofgruppe b3f). Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.