Sammensætning af foder 2020

2020

Fødevarestyrelsen har i 2020 udtaget 154 prøver af foder til analyse af enten sammensætning eller botanisk renhed.