Antibiotikaresistens i blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger 2021

2021

Projektnr.: 4122, 4332, 4017

Formål og baggrund

I 2021 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, salmonella og enterokokker i svin, samt E. coli i kvæg, svin og kyllinger.

E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre forekomsten af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudvikling hos bakterierne.

I Danmark er forekomsten af campylobacter i kyllinger hyppigst i sensommeren. For at overvåge resistensforekomsten i campylobacter udtages prøverne herfor primært i sensommeren. Antal prøver, der er positive for campylobacter kan derfor ikke anvendes som et udtryk for en gennemsnitlig forekomst.

Resultater

163 blindtarmsprøver fra kyllinger og 233 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf hhv. 62 (38%) og 205 (88%) af prøverne var positive. 755 blindtarmsprøver fra svin blev undersøgt for salmonella, hvoraf 94 (12%) af prøverne var positive.

Billedet viser antal prøver analyseret for campylobacter og salmonella fra blindtarmsprøver fra kyllinger, kvæg og svin.

Mult​​ir​esi​​​​​​​​​​​​stens

Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika. 

10 ud af 22 resistente E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Ingen resistente campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste multiresistens. De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra kvæg var overfor ciprofloxacin og cefotaxime.

Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier i blindtarmsprøver fra kvæg.

58 ud af 98 resistente E. coli isolater og 32 ud af 49 salmonella isolater fra blindtarmsprøver fra svin viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra svin var overfor cefotaxime og ceftazidime.

Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier i blindtarmsprøver fra svin.

16 ud af 47 resistente E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Ingen resistens campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste multiresistens. De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra kyllinger var overfor ciprofloxacin og nalidixansyre.

Billedet viser forekomst af multiresistente bakterier i blindtarmsprøver fra kyllinger.

Kritis​​k resistens

I den danske lovgivning er der for fund af kritisk resistens i salmonella. Isolaterne betegnes som kritisk resistente, hvis de er resistente over for minimum ét af følgende kritiske antibiotika:

  • 3. og 4. generations cefalosporiner (cefotaxim og ceftazidime)
  • Fluorokinoloner​ og andre kinoloner (nalidixansyre og ciprofloxacin)
  • Carbapenemer (meropenem)
  • Colistin​

Der blev fundet kritisk resistens mod Colistin i én Salmonella Derby isolat af svin.