Campylobacter i fersk oksekød 2020-2021

2021

Projektnr. 5037

Formål og baggrund

Dette er et kortlægningsprojekt. 

Der skal i projektet tages svaberprøver af kvægslagtekroppe for at undersøge forekomsten af Campylobacter i fersk oksekød. I handlingsplanen for Campylobacter er det et indsatsområde, at andre smittekilder end kyllingekød skal undersøges for Campylobacter. 

Forekomsten af campylobacter i oksekød undersøges, da SSI i et case-kontrol studie fandt en sammenhæng mellem humane tilfælde af campylobacteriose og indtag af oksekød. 

Data fra dette projekt skal bruges til at lave et smitteregnskab for Campylobacter og til udbrudseftersporing ved udbrud med Campylobacter

Hvor og af hvad tages der prøver?

Svaberprøver af kvægslagtekroppe.

Hvad undersøges prøverne for?

Campylobacter i CFU pr. gram. 

Resultat

Nedenfor ses antal prøver undersøgt, fordelt på de som er testet positivet eller negativet for Campylobacter jf. NMKL 119, 2007 analyse. Der ses desuden den procentvise andel af prøver, der er testet positivt. 

Billedet viser antal prøver undersøgt, fordelt på om de er testet positiv eller negativt for campylobacter

Billedet viser andel af prøver påvist med campylobacter.

Der blev desuden testet for species med WGS, hvoraf der blev fundet én prøve med C. hyointestinalis.