Campylobacter i fersk, kølet kyllingekød på slagterierne 2021

2021

Projektnr. 2773+4009

Formål og baggrund

Projektet har til formål at belyse forekomsten af termotolerante campylobacter på ferske, kølede kyllingelår med skind i den konventionelle kyllingeproduktion og sammenligne med historiske overvågningsresultater. I 2013 blev overvågningen standardiseret og forenklet, så der sammenlignes ikke længere tilbage. Projektet støtter op om campylobacterhandlingsplanen.

Hvor og af hvad tages der prøver?

Siden 2013 er der udtaget prøver af lår fra konventionelle kyllinger på de to største fjerkræslagterier (slagteri A og B) i Danmark samt prøver af lår fra økologiske kyllinger på slagteri B (øko-B). Fra 2017 udtages der også prøver af lår på konventionelle og økologiske kyllinger fra to mindre danske slagterier (hhv. slagteri C og øko-D).

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for, hvor mange campylobacter der er pr gram skind.

Resultat

Antal prøver og forekomst pr. kvartal i 2021.

Antal prøver og forekomst pr. kvartal i 2021. Søjler angiver prøver udtaget (N) og kurver angiver andel af positive prøver (>= cfu/g) pr. kvartal for hvert slagteri. Kilde: DTU.

Antal af Campylobacter positive prøver på slagteri på månedsbasis i 2021.

Antal af Campylobacter positive prøver på slagteri på månedsbasis i 2021. De stiplede linjer angiver den gennemsnitlige årsprævalens korrigeret for måned. Kilde: DTU.

Forekomst af Campylobacter i 2021, inddelt i koncentrationsniveauer (cfu/g) ud af alle prøver (N) og fordelt på slagteri (konventionelle og økologisk).

Forekomst af Campylobacter i 2021, inddelt i koncentrationsniveauer (cfu/g) ud af alle prøver (N) og fordelt på slagteri (konventionelle og økologisk). Kilde: DTU.