Campylobacter i samhandlet og importeret fjerkrækød 2021

2021

Projektnr. 4335+5233

Formål og baggrund

Dette er et kortlægningsprojekt, som har til formål at overvåge forekomsten og niveauet af campylobacter i fjerkrækød. I projektet blev der udtaget prøver af henholdsvis samhandlet kyllinge- og kalkunkød samt importeret kyllingekød.

Data fra projektet bruges til at lave smittekilde regnskab for campylobacter og til udbrudseftersporing ved udbrud med campylobacter.

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der tages prøver af samhandlet kyllinge- og kalkunkød, samt importeret kyllingekød.

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for, hvor mange campylobacter der er pr gram skind.

Resultat

Andel af positive prøver fordelt på produkt i 2021.  
Andel af positive prøver fordelt på produkt. Størstedelen af det prøvetagede kalkunkød havde oprindelse i Tyskland (89%), resten havde oprindelse i Polen (11%). For det prøvetagede kyllingekød, havde størstedelen oprindelse i Frankrig (41%) efterfulgt af Litauen (14%), Tyskland (11%), Polen (10%) og Thailand (10%). De resterende 13% af det prøvetagede kyllingekød, havde oprindelse i Argentina, Brasilien, Finland, Italien, Nederlandene og Ukraine.

Antal prøver testet for campylobacter, inddelt i koncentrationsniveauer (cfu/g), fordelt på produkt og produktbehandling (køl/frost), 2021.
Antal prøver testet for campylobacter, inddelt i koncentrationsniveauer (cfu/g), fordelt på produkt og produktbehandling (køl/frost), 2021.
Af de i alt 7 positive prøver fra kalkunkød, var 6 (86%) af dem fra konventionelt produceret kalkun og 1 (14%) var ikke oplyst. Af de i alt 88 positive prøver fra kyllingekød, var 32 (36%) fra konventionelt produceret kylling og 56 (64%) fra friland eller økologisk produceret kylling.