Dioxin og PCB i fisk fra danske farvande 2019-2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2019-2021 analyseret 125 prøver af forskellige fiskearter fra danske farvande.

Dioxin og dioxinlignende PCB er organiske forbindelser, der indeholder chlor. Punktkilder fra forbrændingsprocesser (brændeovne, bålpladser og lignende) samt områder forurenet af tidligere industriel aktivitet kan medføre indhold i visse fødevarer.