Dioxin og PCB i animalske fødevarer 2020-2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2020-2021 analyseret 498 prøver af animalske fødevarer

Dioxin og dioxinlignende PCB er organiske forbindelser, der indeholder chlor. Punktkilder fra forbrændingsprocesser (brændeovne, bålpladser og lignende) samt områder forurenet af tidligere industriel aktivitet kan medføre indhold i visse fødevarer.